• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 01 - 06 - 2018 - 'De Brulloft'   

   

  Wolkom op De Brulloft!

   

  Jimme sille op dizze Brulloft getuge wêze fan it houlik dat sletten wurde sil tusken:

   

  Boris van Bakker thoe Bokma en Alisa Meijer

   

  Hja binne yn hiele ferskillende miljeu’s opgroeit, mar dêr is de leafde net minder om. De famylje dêrtsjinoer, treft inoar dizze dei foar it earst en dat soarget foar de nedige spanning en argewaasje.

  Rebûlje kin dan ek net útbliuwe as de freonen mei harren grutte ferrassing komme……

  En, hearre we dêr yn é fierte net sirene’s?

   

  Kom allegear en belibje dit muzyktheater mei

  oan in prachtig plak oan ‘e Fluessen!

   

  Wy rinne mei-inoar foar de foarstelling nei it Brulloftsplak en belibje ûnderweis ek al fan alles. De ôfstan dy’t wy rinne is sa’n lytse twa kilometer en foar wa dat net goed kin, is er de mooglikheid om mei de auto te kommen.

   

  Spyldata:

  Freed 1 juny om 20 oere, start fanôf it Doarpshús It Swaeigat om

  19.30 oere

  Sneon 2 juny om 20 oere, start fanôf it Doarpshús It Swaeigat om

  19.30 oere

  Snein 3 juny om 15 oere, start fanôf it Doarpshús It Swaeigat om

  14.30 oere.

   

  Kaartferkeap via de mail: toneelitheidenskip@hotmail.com

  Kosten: € 10.- per persoan en € 5.- ûnder de 12 jier    Terug  • Buma
  • Wereldwinkel
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Gebr. Van der Wal
  • Houtkachelwarmte
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Slapen in It Heidenskip
  • De Wolvetinte
  • Ida Hylkema
  • Skerven
  • roeloffopma.nl
  • Ytsen Renema  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl