18 - 09 - 2017Jubileum Kilangala en Kantembo


29 - 09 - 2017Baravond met klaverjassen ...
06 - 10 - 2017Missieposten Kilangala en Kantembo ...
07 - 10 - 2017Hooivorkdarten en bierfeest ...
11 - 11 - 2017Oud papier ...
>> meer agenda


  

23 - 09 - 2017Burendag in It Heidenskip ...
08 - 09 - 2017De Ljurk, de Blomkes en de B ...
05 - 09 - 2017Fierljeppers sluiten seizoen ...


Burendag in It Heidenskip

It Heidenskip ging op de Burendag massaal bij elkaar op de koffie. Op deze stralende zaterdagochtend konden ze bijpraten en genieten van elkaars koffie en lekkernijen.  

De Ljurk, de Blo

Fierljeppers slu

Nard Brandsma Fr

Jeldert Oenema o


  • Slapen in It Heidenskip
  • Buma
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Ida Hylkema
  • Van Der Wal
  • Bouwkundigburo Kampen
  • roeloffopma.nl
  • Wereldwinkel Workumit-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl