• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 30 - 03 - 2023 - Ontwerp-beheerplan Natura 2000 Merengebied ter inzage


  Het Natura 2000-ontwerp-beheerplan Merengebied is op 14 maart vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ligt tot 1 mei 2023 ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze indienen. De planning is om het definitieve beheerplan uiterlijk 1 juni vast te stellen.

  In het Friese Merengebied liggen drie gebieden die onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. Een van die drie is het gebied 'Oudegaasterbrekken, Flluessen en omgeving'. Binnen het Natura 2000-netwerk worden kwetsbare en zeldzame dieren, planten en hun natuurlijke omgeving beschermd. Om de natuur in het Merengebied goed te beschermen en te versterken, is 8 jaar geleden een Natura 2000-beheerplan opgesteld. Dit plan verloopt op 1 julil 2023.

  Afgelopen jaar is er gewerkt aan een nieuw beheerplan. Hiervoor is o.m. een evaluatie gehouden en overleg gepleegd met verschillende betrokken partijen en belangstellenden. Ook zijn er inloopbijeenkomsten geweest. In het vastgestelde ontwerp beheerplan zijn onder meer de voorgestelde beheermaatregelen voor de komende jaren voor deze Natura 2000-gebieden opgenomen.

  Voor het gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving heeft de Minister voor Natuur en Stikstof in november 2022 het zogenoemde 'Veegbesluit' vastgesteld. Dit houdt in dat het gebied door de aanwezigheid van zeldzaam veenmos in de Fûgelhoeke bij Koudum nu als stikstofgevoelig wordt aangewezen. De extra doelen en maatregelen die hieruit voortvloeien zijn niet opgenomen in dit ontwerp-beheerplan. De provincie is tegen het besluit in beroep. De komende tijd gaat de provincie met de betrokkenen kijken naar de benodigde maatregelen voor de aanvullende doelen van het Veegbesluit. Binnen drie jaar wordt het nieuwe beheerplan dan aangevuld met aanvullende maatregelen.

  Het ontwerp-beheerplan en informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden op www.fryslan.frl/natura2000. Hier is ook informatie over het veegbesluit te vinden.

  Daarnaast werkt de provincie samen met betrokken partijen aan een Frysk Programma Landelijk gebied (FPLG). Natura 2000 hoort daar ook bij. Meer informatie hierover is te vinden op www.fryslan.frl/fplg.

   

    Terug  • Bouwkundigburo Kampen
  • Slapen in It Heidenskip
  • Skerven
  • Wereldwinkel
  • Gebr. Van der Wal
  • Ida Hylkema
  • Buma
  • Ytsen Renema
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Houtkachelwarmte
  • De Wolvetinte
  • roeloffopma.nl  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl