• Dorpsplein
 • Dorps- en Streekbelang, info
 • Jeugdactiviteiten
 • Marktplaats
 • Informatie van Dorps- en Streekbelang voor in- en omwonenden It Heidenskip

   

  Bestuur:

  Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip
  Voorzitter: Arjen Kampen, Penningmeester: Johannes de Boer, Notulist en Secretaris: Antje Groenhof.
  tel.0514-521247, e-mail dorpsbelang@live.nl

  Voor meer informatie over de vereniging, zie onder: 'INFORMATIEF'.
  Voor meer informatie over de werkgroepen, zie onder 'ADRESSEN' , algemeen.
  Voor de notulen van de jaarvergaderingen, zie onderaan deze pagina.

   

  ***********************

  Informatiebijeenkomst woononderzoek 

  Op dinsdag 27 november organiseert de gemeente Súdwest Fryslân een informatiebijeenkomst woononderzoek. lees verder

  Deze bijeenkomst wordt gehouden in 
  De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2) 

  Tijd: 19:30 - 21:30

  Aanwezig namens Companen: Roy Nieuwenhuis en stagiaire Companen
  Aanwezig namens gemeente SWF: Richtsje van Kammen, Romke Akkerman of Sjoerd Brandsma

  De regio Zuidwest is één van de zes regio's waar deze informatiebijeenkomsten worden gehouden. De indeling in regio's is volgens bijgaand kaartje. pdf klik hier

  Voor planning bijeenkomsten in de 6 regio's: klik hier

   

  30 + 31 oktober 2018

  Afsluiting deel Heidenskipsterdyk

  In verband met het opbrengen van nieuw asfalt op de drempels tussen de dorpskern en Koudum is dat deel van de Heidenskipsterdyk geheel afgesloten voor alle verkeer op dinsdag 30 en woensdag 31 oktober tussen ´s morgens 07.00 en ´s middags 17.00 uur 

   

  22 Januari 2018  Ondernemersbijeenkomst 

  Op 22 januari organiseert de gemeente Súdwest-Fryslân een bijeenkomst voor alle ondernemers in de gemeente. 
  Alle info verkrijgt u via onderstaande website:

  http://ondernemen.sudwestfryslan.nl.easyhandling.nl/nieuwsbrief/bekijk/sWe/1RCt

   

  Gemeente Súdwest-Fryslân, verkeershinder door aanbrengen verduurzamingsmiddel op diverse locaties, 13-06 t/m 15-06 2017

  Vanaf dinsdag 13 juni tot en met donderdag 15 juni 2017 is er sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer.

  *** 15 juni -Heidenskipsterdyk te It Heidenskip: vanaf de komgrens noordzijde tot en met huisnummer 27 HALVE RIJBAAN AFGESLOTEN  (15 juni ca. 07.30 uur tot 16.00 uur) Lees verder

   

  Gemeente Súdwest-Fryslân, verkeershinder door aanbrengen slijtlaag op diverse locaties, 16-05 t/m 19-05 2017

  Vanaf dinsdag 16 mei tot en met donderdag 25 mei 2017 is er sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer. Lees verder

   

  Retributieregeling Gemeente Súdwest Fryslân    (23-01-2017)

  Betreft WOZ aanslag 2016 voor niet woningen.                                                                 

  Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen,  zorgboerderijen,  Bed & Brochjes  in It Heidenskip hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag  betaald van € 60,00 per  € 100.000 WOZ waarde  aan de gemeente voor het ondernemersfonds.

  Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs-  agrarische bestemming.

  Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie)

  Wie wel,  wie niet?        U kunt dit zelf eenvoudig controleren.

  Lees verder

   

  Verkeershinder deel Heidenskipsterdyk en deel Koaidyk, 07-12 t/m 21-12 2016

  Vanaf woensdag 07 december t/m woensdag 21 december 2016 is er sprake van verkeershinder op een deel van de Heidenskipsterdyk en een deel van de Koaidyk bij It Heidenskip. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

  Lees verder

   

  Nieuwsbrief oktober 2016

  lees de pdf versie

   

  In de wijk is de burger meester!

  Met deze oneliner wil ik u aandacht vragen voor het fenomeen ”Samen voor een veilige buurt”. Zoals u wellicht uit de pers heeft kunnen vernemen is dit in Nederland in opkomst. Wat de bedoeling is, is dat u als burger in uw woonomgeving oog krijgt voor verdachte situaties.

  Lees verder

   

  Open Dag Gemeente Súdwest-Fryslân (2016)

  Beste minsken,

  Bij de gemeente leeft het idee om in 2016 eens een Open Dag te organiseren voor de eigen inwoners van de Gemeente Súdwest-Fryslân.

  We willen graag iedereen de kans bieden om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij bijvoorbeeld de reiniging of groenbeheer. Of bij de medewerkers van handhaving, milieu of duurzaamheid. En hoe gaat het er toe op burgerzaken als je een paspoort of rijbewijs aanvraagt? Of waar zit de gemeentesecretaris en kun je zomaar een afspraak met hem maken? Of met de burgemeester? En wie regelt de brugtijden en zijn de havens van de gemeente? En het nieuwe gemeentehuis, wanneer is dat klaar?  

  Hier boven een aantal zaken die wij zo kunnen bedenken voor een Open Dag, maar wat willen onze inwoners zelf zien? Waar zijn zij nieuwsgierig naar?  

  Hebben jullie ideeën, zijn jullie nieuwsgierig naar hoe bepaalde zaken worden geregeld bij de gemeente. Schroom dan niet om deze aan te dragen. Als inwoners hebben wij nu de kans om tijdens deze mogelijk te organiseren Open Dag door de gemeente, een kijkje achter de schermen te krijgen.

  Ideeën, suggesties en dergelijke kunnen tot eind maart gemaild worden naar teamsdb@sudwestfryslan.nl

  Doarpsbelang It Heidenskip
  (geplaatst 7 maart 2016)


  Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt nieuwe leden voor de Fairtrade werkgroep

  Gemeente Súdwest-Fryslân heeft in 2015 de titel Fairtrade Gemeente behaald. Nu wil de gemeente samen met de lokale werkgroep nieuwe acties gaan voeren om gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners nog meer Fairtrade te maken.

  lees verder


  Reflecterende huisnummerpaaltjes

  In geval van schade aan de reflecterende huisnummerpaaltjes is de bewoner aansprakelijk. Onderdelen voor (eventuele) reparatie zijn te verkrijgen via www.huisnummerpaal.nl

  De reflecterende paaltjes in het buitengebied van It heidenskip zijn betaald uit het kernenfonds en destijds gratis verstrekt aan de bewoners. (geplaatst 28-11-2013)


  De
  buurt-boa: handhaver en toezichthouder in uw buurt

  Dienstbaar door daadkracht!

  De buurt-boa’s van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn ondergebracht in het team Handhaving en Toezicht Publiek Domein. Voor de voormalige gemeente Nijefurd is de buurt-boa Jan Boersma en voor de voormalige gemeente Wûnseradiel is dit René Kuipers. Zij vervangen elkaar bij afwezigheid.

  Wat is en doet de buurt-boa:

  De buurt-boa is het aanspreekpunt in uw buurt. Hij wordt structureel ingepland voor zijn buurt/gebied om zo een herkenbaar en vertrouwd gezicht te worden voor de inwoners van zijn buurt/gebied.

  Hij draagt in samenwerking met andere partners, waaronder de buurtagent, zorg voor de veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in uw directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het algemeen en voor de buurtagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.

  Voor taken en bereikbaarheid: lees verder

   
  Dorpsvisie: It Heidenskip, moai sa!

  Eigenlijk is It Heidenskip, ooit betiteld als “Streek fan lân, wyn en wetter”, meer een uitgestrekte, dun bevolkte landstreek dan een dorp.

  Fraai gelegen aan de Fluessen, tussen Workum en Koudum, op een steenworp afstand van het Gaasterland, is in dit typisch Friese stukje land een perfecte symbiose ontstaan tussen het traditionele en moderne boerenleven, de prachtige Friese natuur en mensen die zich hier hebben gevestigd vanwege de rust en openheid van deze gemeenschap.

  It Heidenskip is een oase van rust en ruimte in de jachtige wereld om ons heen, ‘s avonds is het er nog echt stil en donker en de drukte en de stress van het hedendaagse bestaan lijken hier ver weg te zijn.

  De belangen van de inwoners van It Heidenskip worden behartigd door de "Feriening foar Doarps- en Streekbelang”. Deze vereniging bestaat in 2006 zestig jaar en heeft onder meer als taak het overleggen met de Gemeente Nijefurd over zowel technische als beleidsmatige zaken.

  Deze dorpsvisie is opgesteld om de belangen van alle inwoners beleidsmatig zo goed mogelijk te kunnen behartigen en moet worden gezien als een werkdocument voor Dorps- en Streekbelang, zodat deze zelf actiepunten kan oppakken en gericht kan reageren op plannen van gemeentelijke en provinciale overheden.

  Deze dorpvisie is gemaakt door een werkgroep van twaalf personen, waarvan twee bestuurs­leden van Dorps- en Streekbelang. De basis vormen keukentafelgesprekken in het najaar van 2005 waaraan ruim 25 procent van de inwoners heeft deelgenomen. Ook de jeugd is hierbij betrokken door de onderwerpen van de keukentafelgesprekken in de verschillende jeugd­cara­vans te bespreken.

  Voor de keukentafelgesprekken is gebruik gemaakt van werkbladen van de Feriening Lytse Doarpen, waardoor in alle groepen dezelfde onderwerpen in dezelfde volgorde zijn besproken. De verslagen daarvan zijn door de werkgroep verder uitgewerkt en in concept ter becom­mentariëring in de Buurtsbode gepubliceerd. De reacties en opmerkingen zijn door de werk­groep beoordeeld en zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve tekst.

  De visie is gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van Dorps- en Streekbelang op 21 maart 2006.

  Namens de werkgroep Dorpsvisie It Heidenskip,

  Ida de Boer-Hylkema, voorzitter

  Maart 2006

  Lees verder

   
  Wenje yn It Heidenskip  (project 2006 - uitgewerkt in 2008)

  Het woningbouwthema uit de in 2006 verschenen Dorpsvisie is verder uitgewerkt, met veel nieuwe en vaak verrassende voorstellen. De gemeente Nijefurd en de provincie Friesland ondersteunen de totstandkoming van deze woonvisie.

  ‘Wenje yn It Heidenskip’ is uitgevoerd in het kader van het project ‘Wenje yn Súdwest’ van Stichting Doarpswurk. Zeven dorpen in de Zuidwesthoek kregen bij dit project de mogelijkheid om een eigen woonvisie formuleren, die kan worden ingebracht bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Zij worden daarbij ondersteund door Doarpswurk en externe deskundigen. Het projectdoel is het stimuleren van de discussie over de kwaliteit van het wonen en de woningbouw, waarbij het dorp zelf de kwaliteitscriteria aanlegt. Een proces van onderop, dat mogelijk is door financiële bijdragen uit het programma Plattelandsprojecten van de provincie en het Europese programma LEADER+.

  De zeven dorpen liggen in het aangewezen Nationaal Landschap, waar behoud en ontwikkeling van landschapswaarden voorop staat en woningbouw afgestemd wordt op de natuurlijke aanwas van de bevolking. Juist in dergelijke gebieden is het van belang om met een goede woonvisie te komen, die kan rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking. De bewoners van It Heidenskip hebben dat op een heel eigen manier uitgewerkt. Het gaat hier om een echt plattelandsgebied, met een vijftigtal ‘pleatsen’ en enkele kleine buurten.
  Ongeveer tien jaar geleden strandde een woningbouwplan bij Brânburren, wat voor verdeeldheid in de gemeenschap heeft gezorgd. De gemeente Nijefurd heeft nu voor It Heidenskip geen woningcontingent beschikbaar, terwijl er wel een lokale vraag is naar woningen bij jongeren en senioren. Ondanks de schijnbaar beperkte mogelijkheden is de werkgroep Wenje er in geslaagd om een woonvisie uit te werken met verrassende voorstellen voor woningbouw en verbetering van de woonkwaliteit.

  Lees verder

   

  50 jaar Dorpshuis (1962-2012) lezen

   

  Notulen Jaarvergadering Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip.

  Notulen 2018

  Notulen 2017

  Notulen 2016

  Notulen 2015

  Notulen 2014

  Notulen 2013

  Notulen 2012

  Notulen 2011

  Notulen 2010

  Notulen 2009 (uittreksel)

  Notulen 2008

   


  Presentatie website  • Bouwkundigburo Kampen
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Buma
  • Houtkachelwarmte
  • Van Der Wal
  • Slapen in It Heidenskip
  • roeloffopma.nl
  • Hielkje van der Wal
  • Ytsen Renema
  • Ida Hylkema
  • Wereldwinkel Workum  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl