• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 21 - 05 - 2011 - Welke school wordt dé Skoalle van Súdwest?


  P e r s b e r i c h t

  Leeuwarden, 19 mei 2011

  Welke school wordt ‘Dé skoalle fan Súdwest?’

  In navolging van de populaire talentenjacht ‘The Voice of Holland’ zijn wij van Praat-mar-Frysk samen met vijf studenten van de Pabo van Stenden Hogeschool Leeuwarden op zoek naar ‘Dé skoalle fan Súdwest’.
  Elke deelnemende groep heeft dezelfde melodie gekregen en een eigen tekst op het nummer geschreven. Er zijn drie scholen genomineerd die samen met een bekende artiest een clip opgenomen hebben.

  Genomineerd zijn:
  groep 6 van de East-Kime uit Easthim en Piter Wilkens met: Easthimmer Simmer;
  groep 6 van It Wrâldfinster uit Heech en Anne Hoogendoorn met: Bisten yn it libben;
  groep 7/8 van de St. Gregoriusskoalle uit Blauhús en Janneke Brakels met: Tiid tekoart.

  Vrijdag 20 mei tot vrijdag 27 mei kan er gestemd worden op de nummers die vanaf 20 mei te vinden zijn op www.praatmarfrysk.nl en dan weten we 30 mei wie ‘Dé Skoalle fan Súdwest’ is.

  Dit allemaal in het kader van de Praat-mar-Frysk campagne die in 2011 van start is gegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. De campagne richt zich op het vergroten van de zichtbaarheid van het Fries, zodat mensen zich comfortabeler voelen om het Fries te gebruiken. Scholen spelen hierbij een belangrijke rol.

   

  P a r s e b er j o c h  t

  Ljouwert, 19 maaie 2011

  Wa wurdt ‘Dé skoalle fan Súdwest?’

  Yn neifolging fan de populêre talintejacht ‘The Voice of Holland’ binne wy fan Praat-mar-Frysk yn gearwurking mei fiif studinten fan Pabû Stenden Hegeskoalle Ljouwert op syk nei ‘Dé skoalle fan Súdwest’.
  De dielnimmende groepen hawwe dêrfoar elk deselde melody krigen en har eigen tekst op it nûmer skreaun. Dêrnei binne der trije skoallen nominearre dy’t tegearre mei in bekende artyst in klip opnaam hawwe.

  Nominearre binne:
  groep 6 fan de East-Kime út Easthim en Piter Wilkens mei Easthimmer Simmer;
  groep 6 fan It Wrâldfinster út Heech en Anne Hoogendoorn mei Bisten yn it libben;
  groep 7/8 fan de St. Gregoriusskoalle út Blauhús en Janneke Brakels mei Tiid tekoart.

  Freed 20 maaie oant freed 27 maaie kin der stimt wurde op de nûmers dy’t fanôf 20 maaie te finen binne op www.praatmarfrysk.nl en dan witte wy 30 maaie wa’t ‘Dé Skoalle fan Súdwest’ is.

  Dat allegear yn it ramt fan de start fan de Praat-mar-Frysk kampanje yn de nije gemeente Súdwest Fryslân. Dy kampanje rjochtet him op it fergrutsjen fan de sichtberens fan it Frysk, sadat minsken harren fertrouder fiele om it Frysk te brûken. Skoallen spylje dêrby in tige wichtige rol. 

    Terug  • Ytsen Renema
  • Houtkachelwarmte
  • De Wolvetinte
  • Ida Hylkema
  • Skerven
  • roeloffopma.nl
  • Slapen in It Heidenskip
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Wereldwinkel
  • Buma
  • Gebr. Van der Wal  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl