• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 15 - 10 - 2012 - Minke Adema-Deinum 40 jaar organiste


   

  Op zondagmorgen 14 oktober werd tijdens de dienst in de kerk van de Protestantse Gemeente It Heidenskip herdacht, dat Minke Adema-Deinum 40 jaar lang in it Heidenskip de kerkdiensten op het orgel heeft begeleid. Ook in deze dienst zat Minke achter het orgel , terwijl haar broer Eise Terluin de bugel bespeelde. Ds. Schormans, die de dienst leidde, vertelde dat niet precies meer na te gaan is, hoe lang Minke de diensten muzikaal begeleidt, maar dat voor 40 jaar is gekozen, omdat dat het getal van de volheid is.

  Toen de Gereformeerde kerk van It Heidenskip geen organist meer had werd besloten dat de zusjes Minke (nog maar 9 of 10 jaar) en Klaske Deinum zijn taak wel over konden nemen. De gehele week er voor werden de melodieën al ingestudeerd terwijl heit en mem de psalmen en gezangen meezongen, zo leerden de zusjes de gemeentezang te begeleiden. Mem zorgde er voor dat de dominees een week van tevoren de te zingen psalmen en gezangen al doorgaven. Sommigen hadden de preek nog niet eens klaar en hadden nog geen keuze gemaakt, maar werden geadviseerd de te zingen versjes toch maar op te geven. Toen was er in de Gereformeerde Kerk van it Heidenskip nog twee keer dienst op zondag. Minke en Klaske traden om en om op, de ene ’s morgens en de ander ’s middags. Van Jan Hoekstra uit Koudum en Harry Mast uit Workum kregen ze les. In het begin stond het elektronisch orgel op de kreake maar kwam later naast de preekstoel te staan.

  Toen de Gereformeerde kerk in 1986 werd gesloten, bespeelde Minke het orgel van de voormalige Hervormde Kerk, totdat haar gezin te veel tijd in beslag begon te nemen. In 2000 pakte ze de draad weer op en bespeeld ze het orgel tot heden. Soms was het voor Minke best wel improviseren. Vooral toen het orgel steeds slechter werd. Bij de restauratie van het orgel werd Minke betrokken. Worden kerkdiensten niet in de kerk gehouden, maar in het veld of in een tent, dan wordt door Minke het elektronisch orgel bespeeld. Ook begeleidt Minke soms de kerkdiensten in Huize Avondrust te Makkum, waar ze werkzaam was.

  Tijdens de kerkdienst van 14 oktober trad Klaske Deinum voor het eerst als solozangeres op en bracht onder anderen het door Marleen Engelenburg in het Fries vertaalde “Halleluja” ten gehore en haar mem Foekje Terluin-Bakker las voor uit Genesis. Na de dienst werd Minke toegesproken door Jolmer de Vries van de Kerkenraad en Richtsje Noordenbos-Deinum van de Stichting Beheer Kerkgebouw. Als cadeau ontving Minke een orgelpijp met opschrift en een getuigschrift met de bijbehorende gouden speld. Doede Terluin voerde namens de familie het woord. Door hen werd ze geridderd met een grote rozet en kreeg een ze foto van het kerkorgel. Van de kinderen van de kinderkerk ontving Minke een boekje met tekeningen. Het was al half twee geweest, toen de laatste kerkgangers de kerk verlieten.

    Terug  • De Wolvetinte
  • Gebr. Van der Wal
  • Houtkachelwarmte
  • Skerven
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Ytsen Renema
  • Buma
  • Wereldwinkel
  • Slapen in It Heidenskip
  • roeloffopma.nl
  • Ida Hylkema
  • Yn.Ge.Wikkel  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl