• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 23 - 06 - 2013 - Uitnodiging afsluiting oever- en kadeproject It Heidenskip


  Klik hier om te verwijderen 

  Uitnodiging: maandagmiddag 1 juli, feestelijke afsluiting oever- en kadeproject It Heidenskip

   

  Wetterskip Fryslân en Het Friese Merenproject nodigen inwoners van It Heidenskip van harte uit voor de feestelijke afsluiting van het oever- en kadeproject It Heidenskip op maandag 1 juli 2013. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst draagt Roel de Jong, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân, het natuurgebied De Wolvetinte over aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân. Speciaal voor deze gelegenheid zal de bekende Friese schrijver Hylke Speerstra, aan de hand van zijn boek ‘De Oerpolder’, een vertelling houden over het leven en werken in It Heidenskip. U bent van harte welkom om 14.00 uur bij natuurgebied De Wolvetinte nabij Skar 3 in It Heidenskip.

   

  Oever- en kadeproject

  In het voorjaar van 2013 zijn de werkzaamheden in het kader van het oever- en kadeproject It Heidenskip afgerond. Naast het ophogen van de kades werden er diverse natuurdoelen gerealiseerd. Ook werd de vaargeul gebaggerd en is er een doorvaarbare kering aangelegd voor het dorp It Heidenskip. Verder is er een golfbreker aangelegd in De Fluessen.

   

  Wolvetinte

  In dit project is een nieuw natuurgebied gerealiseerd: De Wolvetinte. De afronding is ook het moment waarop het eigendom van dit natuurgebied door Wetterskip Fryslân wordt overgedragen aan de Provincie Fryslân. Het beheer van de Wolvetinte komt in handen van lokale agrarische natuurvereniging Fûgelûntwyk It Heidenskip, die met het beheerplan voor dit gebied de Sulveren Skries 2012 heeft gewonnen. Dit is een prijs voor het beste initiatief op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân. Ysbrand Galama en Fouke de Vries zullen namens Fûgelûntwyk maandagmiddag 1 juli een toelichting geven op hun beheerplan.    Terug  • De Wolvetinte
  • roeloffopma.nl
  • Ida Hylkema
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Ytsen Renema
  • Buma
  • Slapen in It Heidenskip
  • Wereldwinkel
  • Gebr. Van der Wal
  • Skerven
  • Houtkachelwarmte
  • Bouwkundigburo Kampen  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl