• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 17 - 06 - 2017 - Onthulling Herinneringsplaquette Hendrik Kuiper


  Vrijdag 16 juni was er een bijzondere plechtigheid in It Heidenskip; een gedenkteken werd onthuld voor Hendrik Kuiper, veehouder aan de Inthiemafeart op Koaidyk 15.

  Op 16 juni 1943 werd op die bewuste boerderij een inval gedaan waarbij Hendrik Kuiper werd ingerekend. Het echtpaar Kuiper, hij was gehuwd met Neeltje Westra, verschafte verblijfplaats aan enkele onderduikers en luisterden naar de Engelse zender. Hij werd veroordeeld tot gevangenisstraf en verbleef in gevangenissen/kampen in Nederland en Duitsland. Hij keerde nimmer op zijn boerderij terug. Tijdens zijn gevangenschap schrijft hij wel brieven naar z’n vrouw, maar na een poos stopt deze correspondentie en loopt het spoor dood.

  Na de oorlog heeft Neeltje Kuiper – Westra getracht duidelijkheid te krijgen over het lot van haar man, maar alle pogingen waren zonder resultaat. Tot 1967 bleef zij boeren op deze boerderij en op 20 maart 1967 overleed zij in Sneek. Daarna heeft de boerderij een jaar leeggestaan en kochten Folkert en Tine Bakker deze in 1968. Vanaf 2000 wonen Klaas en Betty Bakker op de boerderij.

  Op 16 juni 2017, 74 jaar na dato, werd deze tragische gebeurtenis herdacht op de boerderij van Hendrik Kuiper op Koaidyk 15. Zo’n 45 genodigden, o.a. familieleden van desbetreffende personen, werden ontvangen op de boerderij. Na een woordje van Jan Pieter Dijkstra (werkgroep Lancaster/WO ||) en Durk Stoker (wethouder) werden de gasten op een praam en een pont naar de plek gevaren waar de plaquette onthuld zou worden. Na Taptoe geklank en een minuut stilte was het moment daar. Voor sommige familieleden een emotioneel moment. Bloemen werden gelegd en na afloop kon er in de schuur van de boerderij volop worden bijgepraat; de plek waar voor zovelen herinneringen lagen…

  Tekst Betty Bakker

   Klik hier voor artikel Friesch Dagblad    Terug  • Gebr. Van der Wal
  • Slapen in It Heidenskip
  • Houtkachelwarmte
  • Ytsen Renema
  • Skerven
  • De Wolvetinte
  • Buma
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Ida Hylkema
  • roeloffopma.nl
  • Wereldwinkel
  • Bouwkundigburo Kampen  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl