• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 05 - 03 - 2020 - Samen voor biodiversiteitsprijs


  Het project 'It Heidenskip-duurzaam vogelgebied' van Jitske Draijer en Ysbrand Galama heeft de landelijke Samen voor biodiversiteitsprijs' gewonnen. Ze wonnen deze prijs uit 98 inzendingen uit het hele land. Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 euro verbonden waarmee ze het project kunnen uitvoeren.

  De prijsuitreiking was donderdag 5 maart op de Eemlandhoeve in Bunschoten. Daar kregen de tien genomineerden - waaronder twee weidevogelprojecten uit Friesland - ieder een minuut de tijd om het project te presenteren. Jitske beet het spits af en na een spannend juryberaad kwam It Heidenskip en het project bloeiende bermen uit de Noordoostpolder als besten uit de bus.

  Het doel van het project 'It Heidenskip-duurzaam vogelgebied' is het maken van sterke weidevogelverbindingen in het dorp. 'In 2025 is er genoeg ruimte voor weidevogels om op te groeien, zijn er meer insecten en de leeuwerik is terug als broedvogel. Dit houdt in bermen en percelen met bloemen en er zijn in elke polder genoeg plasdrassituaties beschikbaar in een open maar gevarieerd landschap waar de predatoren minder kans krijgen. Dorpelingen zijn zich bewust dat ze in een unieke omgeving wonen.

  Jitske en Ysbrand zien de prijs als stimulans voor iedereen om It Heidenskip nog mooier te maken en als waardering van alle werk dat al is uitgevoerd. Zoals de aanleg van natuurgebied De Wolvetinte en de ‘Blomkes yn de Hel’. Het doel om te komen tot een open landschap dat geschikt is voor weidevogels reikt overigens verder dan It Heidenskip. Ysbrand is ook mede-initiatiefnemer van It Fûgelweg. Dit is een breed netwerk van boeren, natuurbeschermers, vogelwachten en onderzoekers die weidevogelgebieden in de regio met elkaar willen verbinden om zo de overlevingskans voor de weidevogels groter te maken.

  De Samen voor Biodiversiteitsprijs stimuleert samenwerking tussen boeren en particulieren om de biodiversiteit in het gebied waarin zij wonen en werken te versterken. Aldus sluit deze prijs aan bij de doelstelling van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

  Het plan wordt binnenkort aan It Heidenskip gepresenteerd.

  Klik hier voor het persbericht

  Klik hier voor het item op Omrop Fryslân

   

    Terug  • Skerven
  • Gebr. Van der Wal
  • Ytsen Renema
  • roeloffopma.nl
  • Slapen in It Heidenskip
  • Wereldwinkel
  • Houtkachelwarmte
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Buma
  • Ida Hylkema
  • Bouwkundigburo Kampen
  • De Wolvetinte  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl